Névnapi idézetek küldése...

 

 

 
   
   
    Alapítványok Civil szervezetek
       
       
 

 
         
   

katolikus egyházközség

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. december 7.  Advent II. vasárnapja

Én vízzel keresztellek titeket, ő majd Szentlélekkel keresztel benneteket” /Mk 1,8/


Köszönet hét testvérünknek, akik éltek a lehetőséggel, és jelenlétükkel megtisztelték László atyát, aki azért érkezett Süttőre, hogy a Szentgyónásra lehetőséget adjon. Egy hét múlva Piszkén lesz hasonló gyónási alkalom.

Az előttünk álló hét alkalmait a táblázatban olvashatjuk. A hajnali Szentmisék kedden Piszkén, szombaton Süttőn lesznek, reggel 6 órakor. Csütörtökön Süttőn nem lesz Szentmise.

A katolikus szeretetszolgálat javára mintegy 60,000 Ft-ot továbbíthatunk a három templomból a testvérek buzgóságából.


A 50. hét Szentmise-szándékai, liturgikus rendje, alkalmai

Süttő

08.

Hétfő

18 óra

Szentmise, majd Fehi-Bóra

Piszke

09.

Kedd

6 óra!!!

Szentmise

Süttő

17:30

Pásztorjáték próba

18:00

Útkereső hittan

Süttő

11.

Csütörtök

17:30

Pásztorjáték próba

Lábatlan

12.

Péntek

18 óra

Szentmise

Piszke

19 óra

Fehi-Bóra

Süttő

13.

Szombat

6 óra!!!

Szentmise

Lábatlan

18 óra

Szentmise: +Siklósi és +Gazdag Szülők; +László

Süttő

14.

Vasárnap

8 óra

Szentmise: +Varhol Sándor; +Szülők; +Testvérek;+Keresztgyerekek

Piszke

3/4 10 óra

Szentmise

15 óra

Gyónási alkalom

 

A gyóntatás rendje

Süttő

    Hétfőn, a Szentmise előtt

Piszke

Kedden, vasárnap a Szentmise után.

Lábatlan

    Pénteken, szombaton a Szentmise előtt.

Heti emléknapok, amelyek imára indíthatnak

08.

Hétfő

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

HILD JÓZSEF SZÜLETÉSNAPJA – 1789 - építészekért

09.

Kedd

A LABDARÚGÁS VILÁGNAPJA

10.

Szerda

KORÁNYI FRIGYES SZÜLETÉSNAPJA – 1827 - orvosokért

 PATAI IMRE SZÜLETÉSNAPJA – 1894 – elektro-mérnökökért

11.

Csütörtök

NEMZETKÖZI HEGY NAP

12.

Péntek

PICK MÁRK SZÜLETÉSNAPJA – 1843 – élelmiszer-gyártókért

13.

Szombat

SZENT LÚCIA

KOLBÁNYI GÉZA SZÜLETÉSNAPJA – 1863 – repülőgép-mérnökökért

14.

Vasárnap

 KERESZTES SZENT JÁNOS

Sopron napja, a hűség napja - hazánkért

 

Magyar Katolikus Rádió: Örömhír mindenkinek!   Hallgatható - Esztergom 92,5 MHz

Tájékozódhatunk még a szórólapokról, kihelyezett plakátokról, a világhálón pedig a napló (http://szentlipot.blogspot.com/) a képtár (https://picasaweb.google.com/szentlipot)  és a  naptár https://www.google.com/calendar/embed?src=njjf15qriqht23h4p9jo1kbb74%40group.calendar.google.com&ctz=Europe/Budapest lehetőségeken keresztül.ADVENTI KÉSZÜLET 2014

„Az adventi időszak várakozás az Úrra, aki mindnyájunkat meglátogat az ünnepen, eljön mindnyájunk szívébe.”

Nap

Egy gondolat Ferenc pápától

Tennivaló

ADVENT
1. VASÁRNAPJA

Iz 63,16-64,7 - Kezed alkotása vagyunk

Imádságunk nem korlátozódhat vasárnaponként egy órára. Fontos, hogy mindennapi kapcsolatunk legyen az Úrral.

Közös családi ima, az együtt elkészített adventi koszorú első meggyújtott gyertyájánál.

12.01. hétfő

Iz 2,1-5 - Menjünk fel az Úr hegyére!

Úrtól kell kérnünk, hogy szabadítson meg a megosztottságtól, az egymás közötti harctól, az önzéstől és a pletykálkodástól. Mennyi kárt tud okozni a pletykálkodás! Éppen ezért, soha ne pletykáljunk! Soha ne beszéljük ki egymást!

Ha nehéz szeretnünk osztálytársat, munkatársat, szomszédot, rokont, ma kritizálás helyett keressük meg benne a jót! Dicsérjük meg pletykálkodás helyett!

12.02. kedd

Iz 11, 1-10 - Az Úr lelke nyugszik rajta

Soha ne fejezzétek be a napot anélkül, hogy kibékültetek volna egymással! A békességet minden nap újra kell teremteni a családban. Kérem, köszönöm, bocsánat! - ismételjük ezt a három szót a családban. Minden nap bocsássatok meg egymásnak!

Átgondolni, van-e haragosunk, felnőttnek, gyereknek, béküljünk ki vele!

12.03. szerda

Iz 25,6-10 - Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!

Az irgalmasság az igazi erő, amely képes megváltani az embert és a világot a bűntől és a rossztól.

Látogassuk meg a nagyszülőket, segítsünk nekik bevásárolni, takarítani!

12.04. csütörtök

Iz 26,1-6 - Az Úr örökké megmaradó szikla

Egy keresztény szíve olyan, mint az utolsó vacsora asztala. Meg kell terítenie az Oltáriszentség számára!

Szakítsunk időt betérni egy templomba rövid szentségimádásra.

12.05. péntek

Iz 29,17-24 - Azon a napon a vakok szemei látni fognak

Ahol Jézus van, ott mindig jelen van az alázat, a szelídség és a szeretet.

Elsőpéntek - Jézus Szíve- tiszteletének napja van. Próbáljunk meg szentmisére menni, gyónni, áldozni.

12.06. szombat
Szent Miklós püspök

Iz 30,18-26 - Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz

Jézus követése határozottan ez: szeretetből nyomába szegődni, ugyanazon az úton haladni, amin Ő jár. Kérjük mi is Jézus követésének kegyelmét, hogy azon az úton járjunk, amelyre ő tanított meg bennünket. Ő pedig soha nem hagy minket magunkra, mindig velünk marad.

Látogassunk meg egy beteget (rokont, barátot, osztálytársat) kórházban, otthon!

ADVENT
2. VASÁRNAPJA

Iz 40,1-11 - Építsetek utat a pusztában az Úrnak!

Kérjük az Urat, hogy adja nekünk ma fényének kegyelmét, tanítson meg bennünket arra, hogy megkülönböztethessük: mikor származik tőle a fény és mikor van szó mesterséges fényről, az ellenség fényéről, amelynek célja, hogy megtévesszen bennünket.

Megtalálni a lehetőséget, vigyázni egy baráti család gyerekeire, hogy a szülők kettesben el tudjanak menni!

12.08. hétfő
Szűz Mária Szeplőtelen fogantatása

Ef 1,3-12 - Kiválasztott, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk

Kérjük Máriát, segítsen bennünket, hogy tekintetünket Jézusra szegezzük, mindig kövessük őt, akkor is, ha ez elkötelezettséget igényel.

A család közösen imádkozza el a rózsafüzért, legalább egy tizedet!

12.09. kedd

Iz 40,1-11 - Keressétek az Urat, míg megtalálható

Szentek akarunk lenni? Mindnyájan? Éljük meg örömmel hitünket, hagyjuk, hogy az Úr szeressen bennünket, imádkozzunk Istenhez ezért az ajándékért, magunk és a többiek számára.

Egy nem kedvelt osztálytárssal, munkatárssal valami jót cselekedni, apró meglepetést a táskájába csúsztatni.

12.10. szerda

Iz40,25-31 - Akik az Úrban bíznak,új erőre kapnak

A nagylelkű ember mindig boldog. A kicsinyesnek megráncosodik a szíve, és sohasem éri el a boldogságot.

Teréz anya nővéreihez ellátogatni, vinni valami alapanyagot, amiből ők ebédet tudnak főzni.

12.11. csütörtök

Iz 41,13-20 - Ne félj! Én megsegítelek

A hit nem egy dekorációs, díszítő elem. Hittel rendelkezni annyit jelent, hogy valóban Krisztust helyezzük életünk középpontjába.

Meghallgatni egy szép zenét, hangversenyt, orgonazenét. Közben átgondolni mit jelent számunkra a hit!

12.12. péntek

Iz 48,17-19 - Bárcsak figyelnél parancsaimra

Jézus nyomába szegődni azt jelenti, hogy vállaljuk a keresztutat, nem pedig azt, hogy építjük karrierünket

Bűnbánat – készülni a gyónásra - hibáink jóvátétele.

12.13. szombat
Szent Lúcia szűz, vértanú

Sir 48,1-4.9-11 - Illés ismét eljön

Az úton járás művészetében nem az a fontos, hogy ne essünk el, hanem hogy ne maradjunk a földön.

Közös családi „zarándoklat” Makkosmáriára, Mária­reme­té­re, egy Mária-szoborhoz, képhez.

ADVENT
3. VASÁRNAPJA

Iz 61,1-11 - Hirdetem az Úr kegyelmét

 A keresztény az öröm embere!

Vidám együttlét, közös családi társasjátékozás.

12.15. hétfő

Mt 21,23-27 - Csillag jön fel Jákobból, királyi pálca támad Izraelből

A valódi hatalom az egyházban a szolgálat.

Hajnali szentmisén részt venni és valamilyen szolgálatot vállalni.

12.16. kedd

Mt 21, 28-32 - A szegény és nincstelen nép az Úrban keres oltalmat

Az imádság nem varázslat, hanem az Atya ölelő karjaira való ráhagyatkozás.

Elmondani egy imát a papjainkért! Ne legyen egyetlen magyar nyelvű lelkipásztor sem, akiért nem imádkozik valaki!

12.17. szerda

Mt 1,1-17 - Nem távozott el Júdából a jogar

Az igazi szeretet egy kis bátorságot igényel: küzdjük le a félelmet, hogy bepiszkítjuk kezünket, amikor segítünk az arra leginkább rászorulóknak.”

Finom sütemény sütni, majd szeretettel odaajándékozni egy hajléktalannak.

12.18. csütörtök

Mt 1,18-24 - Igaz sarjat támasztok Dávidnak

A hit testvérekké tesz bennünket. Haladjunk előre ezen az úton bizalommal és örömmel! A keresztény legyen mindig örömmel teli, mivel olyan sok megkeresztelt testvérünk van, akik velünk együtt haladnak az úton és segítenek nekünk.

Ima elhunyt családtagokért, betegekért, rokonokért, családokért, rászorulókért, magányosakért.

12.19. péntek

Lk 1,5-25 - Sámson felnövekedett: az Úr lelke működni kezdett benne

Olyan kapcsolatról van szó, amelyet a szívünkkel élünk meg: ez barátságunk Istennel, amelyet Jézus adott nekünk, olyan barátság ez, amely megváltoztatja az életünket, lelkesedéssel és örömmel tölti el szívünket.

Ma rövid időre betérni egy templomba szentséglátogatásra.

12.20. szombat

Lk 1,26-38 - Íme a szűz fogan és fiút szül

A kereszt misztériuma a szeretet misztériuma, amit az imában lehet megérteni. Imádkozva és sírva, a kereszt előtt térdelve.

Időt szánni a Szentírásra – Isten igéje szólítson, tanítson, megérinthessen.

ADVENT
4. VASÁRNAPJA

Lk 1,26-38 - A te házad és királyságod örökre megmarad

Az eldobott étel olyan, mintha a szegények asztaláról loptuk volna el.

Ebédre meghívni egy magányos barátot, rokont, osztálytársat.

12.22. hétfő

Lk 1,46-56 - Az Úr teljesítette kérésemet

Kedves fiatalok, ne féljetek határozott lépéseket tenni az életben. Bízzatok, az Úr nem hagy egyedül benneteket!

Látogatás egy szeretetotthonban gyerekeinkkel, fiatalokkal. Örömet szerezni az időseknek, betegeknek! Éneklés, saját készítésű süti ajándékozása.

12.23. kedd

Lk 1,57-66 - Elküldöm követemet, aki egyengeti utamat

Ne féljünk megbocsátást kérni Istentől. Ő sosem fárad bele a megbocsátásba. Isten tiszta irgalom.

Lelkünket és otthonunkat megtisztítva várjuk a Messiást!

12.24. szerda

Lk1, 67-79 - A te házad és királyságod örökre megmarad

Mária „igenjével” megnyitotta a kaput Istennek, hogy Ő oldja fel ősi engedetlenségünk csomóit, Mária az anya, aki türelemmel és gyöngéden Istenhez vezet bennünket, hogy Ő oldja fel lelkünk csomóit az Atya irgalmasságával. Mária hite Jézusnak emberi testet ad.

Kérjük az Úristent, hogy legyen szeretet és béke családjainkban.

Marana tha! – Jöjj el Uram, Jézus!
Hittanos tábor Patakon

Július 28-án, reggel nagy izgalommal álltunk a süttői plébánia előtt és vártuk, hogy megérkezzenek a lábatlani, epöli, únyi és máriahalmi plébániaközösség hittanosai, hogy elindulhassunk közös táborozásunkra. Mindenki kíváncsian várta, hogy hogyan fog sikerülni, mivel először indultunk úgy táborba, hogy ismeretlen hittanosok is csatlakoztak hozzánk.
 

Útközben megálltunk Vácott a székesegyháznál, ott körbenéztünk, majd Beer Miklós váci püspök fogadott minket és nagy készséggel vezetett körbe a Püspöki Palotában. Megköszöntük neki a fogadtatást és tovább indultunk táborhelyünkre. Hosszú út után, mikor megérkeztünk megebédeltünk, azután pedig elfoglaltuk a szobákat. Nagy meglepetésünkre Budapestről 2-en és még egy Patakkal szomszédos faluból is jöttek 3-an a táborba. Így a hittanosok és a kísérő, segítő felnőttekkel együtt 50-en voltunk. A délután folyamán bemutatkoztunk egymásnak, ismerkedős játékokat játszottunk. Vacsora után tábortüzet gyújtottunk, énekeltünk, majd Bertalan atya elkezdett nekünk egy történetet mesélni, amit minden este tovább folytatott. Tábortűz után nyugovóra tértünk.

Kedden reggel öten énekkel ébresztettük a táborlakókat, majd a reggelt tornával és imádsággal folytattuk. Éjjel Patakon, esett az eső, de reggeli után elindultunk Drégely várának megtekintésére. Az erdei út csúszósabb és sárosabb volt, mint gondoltuk, ezért nagyon óvatosan haladtunk. Túra közben az eső is eleredt.

Az eső, és a sár ellenére a kisebb csoportoknál, akik együtt haladtak vidám beszélgetések folytak. Visszaérkezésünk után, énekeket tanultunk, játszottunk és 3 csapatot alakítottunk ki. A csapatoknak csapatkiáltásokat és csapatneveket kellett kitalálniuk. Később focizni mentünk, az esti tábortüzet pedig az előtérben tartottuk egy elemlámpa fényénél a zivatar miatt.

Szerdán a reggeli dalos ébresztőt már kevesebben fogadták nagy örömmel. Mindenki inkább aludt volna tovább. Az elmaradhatatlan reggeli torna után, amit a fiúk tartottak, imádkoztunk, reggeliztünk, majd „forgószínpados előadások” következtek. A 3 csapatnak, 6 különböző helyen kellett meghallgatnia a különböző témájú kiselőadásokat. Sok érdekességet hallhattunk Drégely váráról, különböző gyógynövényekről, szentekről, magyarországi siker sportokról, a palóc népviseletről és Patak falu történetéről, valamint megtudhattuk hogy az erdőben hogyan tudunk túlélni különböző felszerelésekkel. Az előadók délután visszakérdezték tudásukat a csapatoktól. Ezután Sárdi Tibor bácsi vezetésével akadályverseny volt. Sokszor vicces feladatokat kellett végrehajtanunk, ami a vidámságot egyre csak növelte. Az utolsó feladatnál például minden csapatból egy tagot minél több ruhába kellett beöltöztetni. Este felé még sokan focizni is elmentünk. Este 9 óra körül éjszakai kirándulásra indultunk csapatainkkal. A 4 különböző helyre ahová el kellett mennünk kis versek utaltak. Minden helyen találtunk valami apróságot. A táborhelyre visszaérkezésünk után mindenki fáradtan elment aludni.

Csütörtökön is a megszokott rendben történt minden reggeli ébresztő, torna, imádság, reggeli. Reggeli után mindenkinek négy állomáson kellett megjelennie, ahol különböző feladatok vártak minket: rajzolás, kézműves és 2 helyen ügyességi és sport feladatok. A délután folyamán ellátogattunk Horpácsra, ahol megtekintettük a Mikszáth Emlékházat, az ottani templomot és számháborúzni indultunk. A számháborúnál nagyon elszántan játszottak a csapatok. A „háborút” szerencsére mindenki túlélte!!! Az esti záró tábortűznél „Ki mit tud?” -ra is sor került. Voltak, akik kisebb jelenteket adtak elő, és voltak, akik egy ismert dallamra egy új, táborral kapcsolatos dalszöveget írtak és azt énekelték el. Bertalan atya befejezte a történetét is, ami hát a diákok számára mondhatni „rémesen” fejeződött be. A táborban minden este szentmisén vettünk részt.

Péntek reggel különleges ébresztővel kedveskedtünk a táborlakóknak 4-en, ami annyit jelentett, hogy az énekléshez még hangos csengőszó és egy fazék tető is hozzájárult. A reggeli szokásos torna, imádság, és étkezés után összecsomagoltuk a dolgainkat majd táborzáró szentmisén vettünk részt. Ebéd után hazaindultunk, de még Vácott megálltunk. Sétáltunk a Duna-parton és a városban, majd ettünk egy fagyit. Itt mindenki elbúcsúzott egymástól. Reménykedünk benne minél hamarabb fogunk találkozni újra. Estére mindenki sikeresen hazaért.

Köszönettel tartozunk Tóth Bertalan atyának és Sárdi Tibor bácsinak a tábor szervezéséért, valamint a lelkes szülőknek, akik velünk együtt táboroztak.

Lukóczki Anna 

 

Archív események, anyagok

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. november 30. |
Advent I. vasárnapja


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. november 16. |
Évközi XXXIII. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. november 9. |
Évközi XXXII. vasárnap | A Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. október 26. |
Évközi XXX. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. október 19. |
Évközi XXIX. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. október 12. |
Évközi XXVIII. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. október 5. |
Évközi XXVII. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. szeptember 28. |
Évközi XXVI. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. szeptember 21. |
Évközi XXV. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. szeptember 14. |
Évközi XXIV. vasárnap | A Szent Kereszt felmagasztalása


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. szeptember 7. |
Évközi XXIII. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. augusztus 31. |
Évközi XXII. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. augusztus 24. |
Évközi XXI. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. augusztus 17. |
Évközi XX. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. augusztus 10. |
Évközi XIX. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. augusztus 3. |
Évközi XVIII. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. július 27. |
Évközi XVII. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. július 20. |
Évközi XVI. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. július 13. |
Évközi XV. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. július 6. |
Évközi XIV. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. június 29. |
Évközi XIII. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. június 22. |
Évközi XII.,  Krisztus Szent Testének
és Vérének ünnepe azaz Úrnapja


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. június 15. |
A Szentháromság vasárnapja


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. június 8. |
A Szentlélek eljövetele Pünkösdvasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. április 13. |
Urunk szenvedésének vasárnapja


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. április 6. | Nagyböjt
V. 'Fekete' vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. március 30. | Nagyböjt
IV. vasárnapja

Események Süttő, Piszke és Lábatlan katolikusainak


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. március 23. | Nagyböjt I
II. vasárnapja


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. március 16. | Nagyböjt
II. vasárnapja


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. február 23. | Évközi
VII. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. február 16. | Évközi
VI. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. február 9. | Évközi V
. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. január 19. | Évközi I
I. vasárnap

Imaszándékok:


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2014. január 12. | Urunk megkeresztelkedése, Évközi
I. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. december 15. | Advent II
I. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. december 8. | Advent I
I. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. december 1. | Advent I
. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. november 24. |
XXXIV. Évközi vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. november 17. |
XXXIII. Évközi vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. november 10. |
XXXII. Évközi vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. november 3. |
XXXI. Évközi vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. október 27. |
XXX. Évközi vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. október 13. |
XXVIII. Évközi vasárnap


Események–2013.  szeptember 2- 29-ig


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. szeptember 8. |
XXIII. Évközi vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. szeptember 2. |
XXII. Évközi vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. augusztus 18. |
XX. Évközi vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. július 7. |
XIV. Évközi vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. június 30. |
XIII. Évközi vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. június 9. |
X. Évközi vasárnap


Események | 2013. május 27-től június 23-ig.


Tudnivalók képviselő-testületi választásról


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. május 26. |
Szentháromság vasárnapja


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. május 19. | Pünkösd
vasárnap, a Szentlélek kiáradása


Események | 2013. április 29-től május 26-ig.


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. április 28. |
Húsvét V. vasárnap


Események | 2013. április 1-április 28.


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. április 14. |
Húsvét III. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. április 7. |
Húsvét II. vasárnap "Fehérvasárnap"


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. március 31. |
 Urunk Feltámadása - Húsvétvasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. március 24. |
 Az Úr szenvedésének vasárnapja


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. március 17. |
 Nagyböjt V. „Fekete” vasárnap


Események | 2013. március 4-március 31.


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. március 3. |
Nagyböjt III. vasárnapEsemények | 2013.  február 4-március 3.


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. február 24. |
Nagyböjt II. vasárnap

 

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. február 17. |
Nagyböjt I. vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. február 10. |
V. évközi vasárnap


Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
2013. február 3. | IV. évközi vasárnap--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2013. január 13.
Urunk megkeresztelkedése, I. évközi vasárnap--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2013. január 6.
Urunk megjelenése, Vízkereszt


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. december 23.
Advent IV. vasárnapja

--------------------------------------------------------------------
Karitász önkéntesek sárospataki zarándoklatán vettünk részt

Árpád-házi Szent Erzsébet halálának évfordulóján, november 17-én szülővárosába, Sárospatakra zarándokoltak az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye karitászosai: munkatársak és önkéntesek.
Folytatás itt >>>


--------------------------------------------------------------------
Adventi készület 2012-ben

„Nem előállítanunk kell magunkban az isteni életet, csak engedni, hogy megszülessék bennünk, nem megvalósítani a tökéletes istengyermekséget, csak segíteni kibontakozását, s nem kiérdemelni a dicsőséget, de elfogadni Isten kezéből.“
Folytatás itt >>>

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. december 9.
 Advent II. vasárnapja

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. december 2.
 Advent I. vasárnapja


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. november 25.
Évközi XXXIV. vasárnap Krisztus Király vasárnapja


--------------------------------------------------------------------
Örömteli reménykeltő
...események tanúi, sőt résztvevői lehettünk az elmúlt napokban.

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. november 18.
Évközi XXXIII. vasárnap


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. november 11.
Évközi XXXII. vasárnap


--------------------------------------------------------------------
Székesfehérvári zarándoklat

--------------------------------------------------------------------
„Hol sírjaink domborulnak...”

--------------------------------------------------------------------

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. november 4.
Évközi XXXI. vasárnap

--------------------------------------------------------------------
+!
Kedves Olvasók!
A múltat fürkésző tekintetünk sokszor talál példát arra, hogy kilátástalan helyzetben is lehet talpra állni, és küzdve, fáradságosan legalább egy lépést tenni. Az erőgyűjtés
ideje egy-egy pillanat, mint amilyen első Királyunk emlékezete.
Folytatás itt >>>
Képalbum: https://picasaweb.google.com/113660879686261900369
Egy hét a Gerecsében
Láng Rebeka és Sárdi Kata beszámolója >
Sörédi gyermektábor 2012 >
--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. október 28.
Évközi XXX. vasárnap


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. október 14.
Évközi XXVII!. vasárnap

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. október 7.
Évközi XXVII. vasárnap

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. szeptember 15.
Évközi XXIV. vasárnap


Szeptemberi imaszándékok


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. szeptember 9.
Évközi XXIII. vasárnap


--------------------------------------------------------------------

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. szeptember 2.
Évközi XXII. vasárnap

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. augusztus 12.
Évközi XIX. vasárnap


Rendszeres események 2012 július 30.- augusztus 26.

--------------------------------------------------------------------

Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. augusztus 5.
Évközi XVIII. vasárnap


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. július 29.
Évközi XVII. vasárnap

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban 2012. július 22.
Évközi XVI. vasárnap


Rendszeres események 2012. július 2- július 29. között


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban 2012. július 15.
Évközi XV. vasárnap


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban 2012. július 8.
Évközi XIV. vasárnap

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban 2012. július 1.
 évközi XIII. vasárnap

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban 2012. június 24. Keresztelő Szent János Születése, Évközi XII. vasárnap
Szentatya 2012. júniusi imaszándékai:

Rendszeres események 2012 május 28- június 24. között

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban 2012. június 17.
Évközi XI. vasárnap


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban 2012. június 3.
 Szentháromság vasárnapja


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban 2012. május 27.
 Pünkösdvasárnap, a Szentlélek Úristen eljövetele


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban
2012. május 6.
 Húsvét V. vasárnapja


Rendszeres események  2012 április 30.- május 27.

--------------------------------------------------------------------
A Szentatya 2012. májusi imaszándékai:

--------------------------------------------------------------------
Heti események rendje 2012 április 2-április 29. között

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban
2012. április 15.
Húsvét II., 'Az Irgalmasság vasárnapja'

--------------------------------------------------------------------
+!
Kedves Olvasók!
Sokszor elhangzik, hogy 'multikulturális társadalomban' élünk. A sokszínűségből az is következik, hogy mindenki igyekszik a saját értékrendjét megvallani, hirdetni, másoknak is ajánlani. Ezt teszik a keresztények, amikor évről-évre Húsvét ünnepére készülnek, és megvallják: 'Hiszem a test feltámadását'....

--------------------------------------------------------------------
Heti események rendje 2012 március 5- április 1. között

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban
2012. március 25.
Nagyböjt V., 'Fekete' vasárnapja


--------------------------------------------------------------------
A Szentatya 2012. márciusi imaszándékai

Erdő Péter bíboros atya 2012. márciusi imaszándéka
Plébániai imaszándékok 2012. márciusban


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban
2012. március 4.
Nagyböjt II. vasárnapja

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban
2012. február 26. Nagyböjt I. vasárnapja


Az egyes hetek imaszándékai:
Nagyböjt – 2012 Pontosan így van: azért létezünk, hogy megmutassuk Istent az embereknek. Nincs semmi sem szebb annál, amikor elér és meglep bennünket az Evangélium, Krisztus. Semmi sem szebb, mint ismerni Őt, és közölni másokkal
a vele való barátságot

(XVI. Benedek pápa beiktatási szentmiséjén mondott homíliájából)


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban
2012. február 19. Évközi VII. vasárnap

--------------------------------------------------------------------

Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban
2012. január 28.
Évközi IV. vasárnap


Heti események rendje 2012 január 30 - február 12.


--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban
2012. január 21. Évközi III. vasárnap

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban 2012.január 8.
Urunk megjelenése, Vízkereszt

Heti események rendje- 2012 január hónap

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések Süttő, Piszke, Lábatlan és Sárisáp templomaiban 2012.január 1.
Újév, Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe


MARANA THA! - Jöjj el Uram, Jézus!
ADVENTI KÉSZÜLET 2011-ben, a család évében

„Kedveseim, ti mindig engedelmesek voltatok, félve-remegve munkáljátok hát üdvösségeteket, nemcsak amikor köztetek vagyok, hanem sokkal inkább most, hogy távol kell lennem. Hiszen Isten maga ébreszti bennetek a szándékot, s hajtja végre a tettet tetszésének megfelelően. Zúgolódás és huzavona nélkül tegyetek meg mindent, hogy kifogástalanok és tiszták legyetek, Istennek ártatlan gyermekei a gonosz és romlott nemzedékben, amelyben úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben.
(
Fil2, 12-16)
Folytatás >

--------------------------------------------------------------------

Szeretetfutár…
Szükséget szenvedők és segíteni szándékozók műsora
Szeretve adni, és örömmel elfogadni

Adásidő minden második kedd 19.15-20.00 h-ig

A Mária rádió első szolgáltató műsora
Segítőink: Magyar Katolikus Karitász, Tomka Lea, Szekeres László

Első adás 2011. november 8. 19.15

Telefonszámok adásidőben:          061 374 09 04

Üzenetrögzítő
a nap 24 órájában:  061 706 7310
Telefonon keresztül a műsoridőben felajánlhatunk: Használaton kívüli, de még jó állapotú háztartási eszközöket, ruhákat, tartós élelmiszereket, babaholmikat,  szolgálatokat  és szolgáltatásokat, lehetőleg olyan módon, hogy emberi találkozások, esetleg kapcsolatok szülessenek közben, hogy a szeretet gesztusait megélhessék, mint az adni tudó és az elfogadni vágyó testvéreink!

Ami felesleges nálam, az szükséges lehet nálad, és fordítva!
Mária Rádió • 1142 Budapest, Szőnyi út 16. • Telefon: 06 1 373 07 01 •
E-mail:
info@mariaradio.hu - és - szeretetfutar@mariaradio.hu
--------------------------------------------------------------------
Nyári hittanos napok
2011 nyarán négy alkalommal várta a süttői és a lábatlani plébánia a környék gyermekeit és fiataljait, hogy a fizikai pihenés mellett lélekben is gyarapodjanak és töltekezzenek...

--------------------------------------------------------------------
Kirándulás Majkra, és környékére
Szép napsütéses augusztusi reggelen vidám gyerekek é s jókedvű felnőttek gyülekeztek a plébánia épülete előtt. E napra szervezte Tóth Bertalan Atya a hittanos kirándulást Majkra. Izgatottan vártuk, az indulást. Kisbusszal és személyautókkal vágtunk neki a körülbelül egy órás útnak....
Folytatás itt:


--------------------------------------------------------------------
Sörédi nyaraltatás
A 80-as évek elejétől nyaralnak fogyatékos gyermekek és fiatalok Székesfehérvár közelében, a Vértes hegység lábánál fekvő kis faluban, Söréden, a római katolikus plébánia épületében. Néhai dr. Kovács István budapesti lelkipásztor és gyermekorvos kezdeményezésére indult meg ez a karitatív munka. A nyár folyamán több turnusban érkeznek a nyaralók és a segítők...
Folytatás itt:

--------------------------------------------------------------------
Jézus Szíve Tábor

Szép napsütéses vasárnap, néhány ministráns társammal Jézus Szíve Táborba mentünk Pusztamarótra...
Folytatás itt:

--------------------------------------------------------------------
Esett az eső, de nagyon jó volt!
Mármint a Jézus Szíve Gyermektábor, amit idén Pusztamaróton rendeztek a Jézus Szíve Nővérek. Az idei mottó az volt, hogy: "Családunk Szent Szíve vagy!" és mindennap külön mottót kapott. Valamint (mint mindig) a tábort korcsoportok szerint osztották fel. A legkisebbektől a legnagyobbakig: Szent Imre csoport, Szent Margit csoport, Szent Erzsébet csoport és a Mag csoport (táborvezető képző)....
Folytatás itt:

--------------------------------------------------------------------
Szentatya augusztusi imaszándékai:
Általános imaszándék:

hogy a madridi Ifjúsági Világtalálkozó arra buzdítsa a világ fiataljait, hogy életüket Krisztusra alapozzák... Folytatás itt:
 
--------------------------------------------------------------------
Beszámoló Egerszalókról
Július 15-én reggel 6 órakor indultunk Tóth Bertalan atyával a messzi Egerszalók irányába, hogy részt vegyünk a család évében az immár 29. alkalommal megrendezett ifjúsági találkozón, melyen idén a szerelemről, párkapcsolatról, családról szóló témák voltak terítéken. Igaz, az 5 napos találkozóból csak egy napot tölthettünk ott, de így is nagyon tanulságos és élményszerű volt....
Folytatás itt:

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések 2011. június 26-án, Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban
- A mai nap liturgiája megerősít, hogy még inkább az Eucharisztikus Jézussal akarunk élni. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal szebbé tették e liturgiát, a körmeneteket!
Folytatás itt:

--------------------------------------------------------------------

Heti események, részletesen június 20-július 3-a között:

--------------------------------------------------------------------
Heti események, részletesen július 4-július 17-e között:

--------------------------------------------------------------------

Hirdetések 2011. június 19-én, Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

Hálával gondolunk a tegnapi Szentmisére, amikor 7 diakónussal és 4 áldozópappal gazdagodott Egyházunk.
Tovább itt:

--------------------------------------------------------------------
Hirdetések 2011. május 26-án, Süttő, Piszke és Lábatlan templomaiban

 
A 'Tömegtájékoztatási világnapon' buzgón imádkozzunk, hogy e fontos eszközök
a 'Jóhír' továbbítói legyenek....
Tovább itt:

--------------------------------------------------------------------
Pápai üzenet a tömegtájékoztatás 45. világnapjára
Igazság, hithirdetés és hiteles élet a digitális korban
2011. június 5.

Kedves testvéreim!
A tömegtájékoztatás 45. világnapja alkalmából szeretnék megosztani veletek néhány gondolatot, amelyek korunk egyik sajátos jelenségéből, a kommunikáció interneten való terjedéséből fakadna. Egyre általánosabb az a meggyőződés, hogy ahogyan az ipari forradalom a termelési körfolyamatba és a munkások életébe bevezetett újdonságokon keresztül mély változást hozott a társadalomba, ugyanígy ma a kommunikáció terén végbemenő mély átalakulás irányítja a nagy kulturális és társadalmi változások folyását. Az új technológiák nemcsak a kommunikáció módját változtatják meg, hanem önmagában a kommunikációt, így megállapíthatjuk, hogy széleskörű kulturális átalakulással állunk szemben. Az információk és ismeretek ily módon való terjesztésével a tanulás és a gondolkodás új módja van születőben, amely a kapcsolatteremtés és közösségépítés eddig ismeretlen lehetőségeit hordozza magában....
Folytatás itt:--------------------------------------------------------------------

Az egyházközség és a templom története

1716-ban a történelmi körülmények tették lehetővé, hogy sok-sok évtized után újra megalapíthatja a római katolikus egyház a süttői egyházközösséget. Az első plébános Wilhelmo Welche volt. Jelenlegi plébánosunk: Tóth Bertalan, Süttő, Piszke és Lábatlan plébánosa.

Szent Ilona kápolna
A Kálvária domb elején, a Calvinische Friedhof (ma Vásártér) felett magasodik.
1748-ban Seel Ádám plébános kőből épült kápolnát emeltetett a süttői lakosok áldozatkészségéből, Szent Ilona tiszteletére. Majd 1755-ben történik róla említés, miszerint a 6 Stációból álló kálvária mellett kápolna épült.


80 év elteltével már csak üresen álló romos épületként említik. Gelsei Bíró Ferenc plébános újíttatja fel 1834-ben, és az ekkor már 12 stációt is kijavíttatja.

A következő időszakban nem megfelelő kőalap és a szakszerűtlenül javított tető miatt tovább romlik.
Nagyarányú gyűjtés után, megnagyobbítva, 1856-ban új alapon építette fel Lachmayer Ferenc kőfaragó mester.
A toronyba két harang került, a nagyobbikat , a 110 font súlyút, Bécsújhelyen Hilfer Ignác műhelyében öntötték, a kisebb 70 fontosat Lachmayer adományozta.

Ekkor kerül a Girgl Alajos által festett oltárkép a kápolnába, amely Szent Ilonát ábrázolja, kezében a feszülettel.

A kápolna falán egy márványtáblán a következőket olvashatjuk: "Der Fromme Chrilieusum zu EhrenderHelena , MDCCCLVI."
Az első világháború ezeket a harangokat sem kímélte meg. Újra csak 1925-ben kondulnak meg, újraöntésük után.
A második világháborúban a tető megsemmisült, a tornyot ellőtték, ablakok, ajtó tönkrement.
Legutóbbi felújítása 2001-ben befejeződött. Ma régi szépségében látható.

Szent Lipót templom
1732-ben a régi kápolna kibővítését gróf Esterházy Imre hercegprímás kezdeményezi. Az átépítés során a szentély boltívesre készül, a hajó stukatúros, vakolt mennyezetű, tetőzete zsindely. Külön harangtornya nincs, a 3 harangja fából készült haranglábon van elhelyezve.

Felszerelése is teljes, van kórusa orgonával, két oltára, padjai, szószéke.


Az orgonát 1715-ben Eberhard Antal készítette Hainburgban. A nagyharangot 1746-ban Lissiack János öntötte Esztergomban, a másodikat Putere János Budán 1727-ben Öntötte. A harmadik évszám és felirat nélküli.

Az 1770-es években olyan rossz állapotba kerül az épület, hogy újjáépítése halaszthatatlan. Batthyány József hercegprímás utasítására teljesen lebontották, s új alapra készült el a templom 1778-ban.


A barokk stílusú templom fő méretei:

A torony magassága: ~23 m

A templom hosszúsága: ~32 m

Belső mérete: 28x11 m

Belső magassága: 12 m

Alapterülete: 300 m 2


A főoltár késő barokk stílusban, süttői vörös márványból készült. Koporsó alakú alsó asztalból emelkedik ki az oltárfal közepén a tabernákulum.
A főoltárkép Ausztriából származik, eredete homályba vész. Az olajjal festett vászonképen Szent Lipót felhőn lebegve látható, miközben két arkangyal, puttók segítségével emelik az égből jövő sugárnyaláb irányába.

A templom dísze a süttői vörös márványból készült keresztkút. Négyzetes alapon, ovális rajzú oszlop gyűrűjén, kettős árkád motívumsorral, rajta széles ovális barokk sormintás medence. A talpazaton gótbetűs felirat: "Im Jahr 1781"

1781-ben a torony négy oldalán vízóra szerkezetet helyeznek el, amely ebben a korban is drága ajándéknak minősül.
Az első világháború idején a harangokat hadicélokra elvitték. Csak 1925-ben kerülnek új harangok a toronyba, amelyeket Szlezák Antal Budapesten önti.

1944. december 24-én kezdődik a falu bombázása. A robbanó és gyújtó bombák hatására megsemmisül a tetőszerkezet nagy része, tönkremennek az ablakok is. A márvány főoltár felrobbant. 1945. március 27-én indul meg az ideiglenes helyreállítás. A templom megújítása azóta folyamatosan folyik, pl. 2004-ben készült el a sekrestyében a szociális blokk.

A felújított templom megáldását 1999. november 28-án , Advent első vasárnapján végezte Dr. Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek.

   
 

Állandóan frissített plébániai naptár
Megtekintéséhez google-fiókra szüksége lehet.


1716-ban a történelmi körülmények tették lehetővé, hogy sok-sok évtized után újra megalapíthatja a római katolikus egyház a süttői egyházközösséget. Az első plébános Wilhelmo Welche volt. Jelenlegi plébánosunk: Tóth Bertalan, Süttő, Piszke és Lábatlan plébánosa.

Szent Ilona kápolna

A Kálvária domb elején, a Calvinische Friedhof (ma Vásártér) felett magasodik. 1748-ban Seel Ádám plébános kőből épült kápolnát emeltetett a süttői lakosok áldozatkészségéből, Szent Ilona tiszteletére. Majd 1755-ben történik róla említés, miszerint a 6 Stációból álló kálvária mellett kápolna épült.

Piszkei Testület névsora 2013-2018.

 

 

   

Süttő község Önkormányzatának honlapja. Minden jog fenntartva.